Persónuverndarstefna Ísbílsins gefur þér upplýsingar um hvernig við geymum og vinnum úr persónuupplýsingunum þínum hjá Ísbílnum. Meðferð persónuupplýsinga er í samræmi við ákvæði Persónuverndarreglugerðar Evrópusambandsins (GDPR) sem innleidd er í íslenskan rétt með lögum um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga. Ísbíllinn er ábyrgðarðili þeirra gagna sem verða til við viðskipti og notkun á vefsíðu Ísbílsins. 

Persónuupplýsingar eru hverjar þær upplýsingar sem hægt er að nota til að persónugreina einstakling. Til persónuupplýsinga teljast ekki gögn sem ekki er hægt að rekja niður á einstaklinga. 

Upplýsingar um viðskiptavini. Hér er átt við upplýsingar sem verða til við stofnun aðgangs og pöntun s.s. nafn, heimilisfang, símanúmer og upplýsingar um pantanir.Við geymum þessar upplýsingar til að geta afgreitt pantanir og geymum pöntunarsögu, m.a. til þæginda og einföldunar fyrir viðskiptavini, vegna ábyrgðar á keyptum hlutum og til að verja fyrirtækið komi upp ágreiningur. 

Persónuupplýsingar sem verða til við samskipti. Hér er átt við upplýsingar sem verða til við samskipti viðskiptavinar við Ísbílsins, t.d með tölvupósti. Við vinnum með persónugögn til þess að hafa samband við viðskiptavini og veita sem besta þjónustu sem og til þess að verja fyrirtækið komi upp ágreiningur um einstök mál. Ísbíllinn selur ekki persónugreinanlegar upplýsingar til þriðja aðila. 

Ísbíllinn notar upplýsingar um viðskiptavini, tækniupplýsingar og markaðsupplýsingar eingöngu til að tryggja rétta virkni vefverslunar Ísbílsins. Þessar upplýsingar eru geymdar á grundvelli samþykkis sem og lögmætra hagsmuna sem í okkar tilfelli er að veita viðskiptavinum sem allra besta þjónustu, þróa þær þjónustur sem við bjóðum og verja fyrirtækið gagnvart svikum og utanaðkomandi árásum. 

Ísbíllinn  geymir engar viðkvæmar upplýsingar um viðskiptavini sína. Viðkvæmar persónuupplýsingar samkvæmt GDPR eru gögn sem innihalda upplýsingar um kyn, kynþátt, trúarbrögð, kynhegðun, stjórnmálaskoðanir, upplýsingar um aðild að verkalýðsfélagi, heilsufarsupplýsingar eða erfða- og líftækniupplýsingar. 

Ísbíllinn notar þær upplýsingar sem fyrirtækið geymir einvörðungu í þeim tilgangi sem þeim er ætlað, þ.e. að afhenda vörur og þjónustu, tryggja sem besta virkni vefsíðu og til að vernda hagsmuni fyrirtækisins. Fyrir frekari upplýsingar, vinsamlegast sendið tölvupóst á isbillinn@isbillinn.is 

Ísbíllinn geymir persónugögn sem viðskiptavinir veita sjálfir (t.d. með því að panta vörur, fylla út í form á vefsíðu eða með því að senda okkur tölvupóst). Ísbíllinn geymir einnig sjálfvirkt gögn við notkun á vefsíðu isbillinn.is með notkun á vefkökum eða sambærilegri tækni. Hér má finna upplýsingar um notkun á vefkökum. 

Í vissum tilfellum gæti Ísbíllinn þurft að deila persónuupplýsingum með þriðja aðila. T.d. þurfi að flytja vöru með öðrum leiðum en útakstri fyrirtækisins og fær viðkomandi þá sendar upplýsingar um nafn þess sem pantar, innihald pöntunar og heimilisfang/símanúmer sé þörf á því. 

Til utanaðkomandi hugbúnaðarfyrirtækja sem veita Ísbílnum þjónustu, t.d. greiðsluupplýsingar til þjónustuaðila sem sjá um bókhaldshugbúnað. Sé fyrirtækið staðsett utan EEA eru upplýsingar einungis áframsendar uppfylli fyrirtækið vernd persónugagna skv. GDPR reglugerð. 

Ísbíllinn áskilur sér rétt til að færa upplýsingar um viðskiptavini sína yfir í annað félag við sameiningu eða sölu fyrirtækisins. 

Við krefjumst þess að allir þeir aðilar sem við framsendum persónugögn til virði og tryggi öryggi gagnanna skv. lögum um persónuvernd. Þessum aðilum er einungis leyfilegt að vinna gögnin í sértilgreindum tilgangi og skv. okkar leiðbeiningum. 

Ísbíllinn fer eftir öryggisferlum sem eiga að tryggja það að persónugreinanleg gögn tapist ekki, breytist ekki eða komist ekki í hendur óviðkomandi aðila. Einungis þeir starfsmenn og samstarfsaðilar sem starfs síns vegna þurfa að hafa aðgang að upplýsingunum hafa hann. Stafsmenn hafa undirritað trúnaðaryfirlýsingu um þær upplýsingar sem þeim áskotnast í starfi sínu. 

Upplýsingar um viðskiptavini og viðskiptasögu eru geymd í kerfum Ísbílsins þar til fyrirtækið telur ekki lengur ástæðu til. Bókhaldstengd gögn eru geymd í 7 ár skv. lögum. 

Í vissum tilfellum er gögnum umbreytt þannig að þau eru ekki lengur persónugreinanleg og unnið er með þau áfram í rannsóknum og tölfræðilegum tilgangi án þess að viðskiptavini sé gerð sérstaklega grein fyrir því. T.d. þurfi að gefa markaðsetnigarfyrirtæki upplýsingar um mest seldu vörur fyrirtækisins. 

Samkvæmt GDPR eiga viðskiptavinir rétt á því að fá aðgang að öllum þeim persónuupplýsingum sem fyrirtæki geyma um þá, geta beðið um afrit af gögnunum og óskað eftir leiðréttingum á þeim eða eftir því að þau verði framsend eða að þeim verði eytt. Þó er ekki hægt að breyta eða eyða gögnum sem fyrirtækjum ber skylda til að geyma skv. lögum. 

Sé viðskiptavinur ósáttur við meðferð persónuupplýsinga hjá Íbílnum hefur hann rétt til að leggja fram kvörtun hjá Persónuvernd. Ísbíllinn óskar þó góðfúslega eftir því að fyrst sé haft samband við fyrirtækið til að reyna leysa málið áður en farið er með mál til Persónuverndar. 

Vefkökur eru textaskrár sem geymdar eru í minni tölvu notandans. Þær eru notaðar til þess að greina umferð um síðuna, bæta upplifun notandans og tryggja öryggi. Þessi gögn eru aðeins geymd í skamman tíma og upplýsingarnar eru ópersónugreinanlegar að eins miklu leyti og kostur er enda eru vefkökur flestar notaðar í tæknilegum tilgangi til að hægt sé að nota vefsíðuna. Þó áskilur Ísbíllinn sér rétt til þess að nota þessi gögn til að rekja netárásir og grun um kortamisferli. 

Þú getur stillt vafrann þinn þannig að hann styðji ekki við notkun vefkakna eða að hann vari við þegar vefsíða notar vefkökur. Athugið þó að með því að hafna vefkökum gætu ákveðnir hlutar vefsíðunnar orðið óaðgengilegir eða hætt að virka sem skyldi. T.d. um innihald körfu.  

Breytingar kunna að vera gerðar á persónuverndarstefnunni, t.d. vegna breytinga á lögum, reglum eða opinberum kröfum um meðferð persónuupplýsinga. 

Ef þú hefur einhverjar spurningar eða beiðnir sem tengjast persónuverndarstefnunni eða hvernig við förum með upplýsingarnar þínar, vinsamlegast hafðu samband við okkur gegnum isbillinn@isbillinn.is 

Með þökkum. Ísbíllinn 17 des.2020